iPhone дээр явсан газар бүрийн байрлалыг хадгалдаг нууц тохиргоо байдаг.

Tugsjin 2015-12-30 03:48:15

Хэрэглэгч нар тэр болгон мэдээд байдаггүй нууц тохиргоо бий. Энэ нь таны явсан газар бүрийг түүнчлэн байнга очдог газрыг өөр дээрээ тэмдэглэж аваад хадгалсан байдаг.

Энэ асуудал дээр Apple хариулахдаа зөвхөн өөр дээрээ хадгалагддаг цааш нь дамжуулдаггүй хадгалагддаг өгөгдөл гэж тайлбар хийсэн байдаг байна. Яг л онгоцны хар хайрцаг гэмээр таны явсан газар бүрийг бичих үүрэгтэй сонирхолтой тохиргоо юм.


Та явсан газар бүрийгээ харах бол

Settings -> Privacy -> Location Services - г сонго
System Services хэсэглүү ороод Frequent Location тохиргоог сонгоорой

Дэлгэц дээр таны явсан газар бүр цаг хугацаатайгаа харагдах болно. 

Хэрэв та унтраах бол доорх  зааврын дагуу унтраана уу


Уншсан : 82857

Сэтгэгдэл